4/2/52

การทำแยมมะเขือเทศเพื่อสุขภาพ

การทำแยมมะเขือเทศเพื่อสุขภาพวัสดุ/อุปกรณ์
1.มะเขือเทศ
2.ผงเจลาติน
3.น้ำผึ้งหรือน้ำตาล
4.กระทะ
5.ทัพพี/ไม้พาย
วิธีการทำ

1.ขั้นตอนการเตรียมมะเขือเทศ
1.1 ล้างลูกมะเขือเทศให้สะอาด
1.2 ปลอกเปลือกมะเขือเทศ
1.3 คว้านเม็ดมะเขือเทศออกให้หมด
1.4 สับหรือบดมะเขือที่ปลอกไว้

2.ขั้นตอนการผสมส่วนผสม
2.1 ตั้งกะทะด้วยไฟอ่อน
2.2 ใส่มะเขือเทศที่ได้ลงไปในกระทะ
2.3 ใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งและผงเจลาตินลงไป
2.4 กวนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน จนส่วนผสมทั้งหมดสุกจะมีลักษณะเป็นเนื้อใสๆ เมื่อได้แล้วให้ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วบรรจุใส่ขวดโหล เก็บไว้ในตู้เย็นขั้นตอนการทำแยมมะเขือเทศเพื่อสุขภาพแบบวิธีระบบ


ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการทำแยมมะเขือเทศ

Input
- เอกสาร / หนังสือที่เกี่ยวกับการทำแยมมะเขือเทศ / ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ในเรื่องการทำแยม/ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

Process
- การอ่านจากหนังสือ
- สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต
- สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้
Output
- มีความรู้เกี่ยวกับการทำแยมมะเขือเทศ
- รู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการทำแยมมะเขือเทศ
- รู้วิธีการทำแยมมะเขือเทศ
Feedback
ได้แยมมะเขือเทศที่มีรสชาติอร่อย


วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
1. เพื่อศึกษาระบบการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องทำตามขั้นตอนอย่างมีระบบ ได้แก่ ต้องมีตัวป้อน(Input) คือ คู่มือในการทำและอุปกรณ์ในการทำ มีกระบวนการทำงาน(Process) คือขั้นตอนในการทำงาน มีผลผลิต(Output) คือ แยมมะเขือเทศที่ได้จากการทำด้วยฝีมือของเราเอง และมีข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) คือ ผลที่ได้จากการทำแยมมะเขือเทศ
2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานโดยการประยุกต์ใช้วิธีระบบ

ความรู้ที่ได้รับจากการนำวิธีระบบมาใช้ในการทำแยมมะเขือเทศ
1. ได้รับความรู้ในการวางแผนปฏิบัติงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการหาตัวป้อน (Input) คือ คู่มือในการทำและอุปกรณ์ในการทำ มีกระบวนการทำงาน (Process) คือขั้นตอนในการทำงาน มีผลผลิต(Output) คือแยมมะเขือเทศที่ได้จากการทำด้วยฝีมือของเราเอง และมีข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) คือ ผลที่ได้จากการทำแยมมะเขือเทศ
2. ได้เรียนรู้การทำงานในแต่ละขั้นตอนด้วยกรปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ทำให้ทราบปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการศึกษาจากคู่มือ ผู้รู้และค้นพบด้วยตนเอง
3. ได้เรียนรู้การทำงานและการแบ่งเวลาเพื่อการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
4. ได้ชื่นชมและมีความภูมิใจกับผลงานของตนเอง
5. ได้เรียนรู้การทำแยมมะเขือเทศและรู้เทคนิคในการเลือกมะเขือเทศ
6. ได้เผยแพร่และบอกขั้นตอนในการทำแยมมะเขือเทศให้ผู้สนใจได้ทราบ
7. มีผลงานคือแยมมะเขือเทศที่ทำด้วยตนเอง สามารถรับประทานได้


ไม่มีความคิดเห็น: